Име на фирма:
HAAS-60
Седалище на фирма:
Бул. България 121
4000 Пловдив
Правна форма:
Телефон:
+359 32 950976
Факс:
+359 32 967528
Имейл:
FN:
Компетентност:
DVR - номер:
UID - номер:
1163671332
IBAN:
BIC:
GISA - Zahl: