Име на фирма:
ХААС-60
Седалище на фирма:
бул. България 121
BG-4000 Plovdiv
Правна форма:
Телефон:
+359 32 950976
Факс:
+359 32 967528
Имейл:
FN:
Компетентност:
DVR - номер:
UID - номер:
Банкова връзка:
Банков код:
Номер на сметка:
IBAN: